Επικοινωνήστε μαζί μας


Στοιχεία επικοινωνίαςΕπικοινωνία

Τελευταία Νέα

Το σχολείο μας θα διαθέσει ορισμένες θέσεις για τα παιδάκια του προγράμματος 'Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής' ηλικίας 2,5 έως 4 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του σχολείου προκειμένου να κλείσουν ραντεβού για την εγγραφή του παιδιού τους, καθημερινά 9.00 -14.00. Πληροφορίες, εγγραφές καθημερινά 9.00-14.00 κατόπιν ραντεβού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
-Voucher
-σύμβαση εις τριπλούν
-εξουσιοδότηση
-βεβαίωση ερωτηματολογίου εισόδου
-ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου


Το σχολείο μας προσφέρει 6 θέσεις με 35% έκπτωση επί των διδάκτρων του, σε παιδάκια ηλικίας 2,5 ή 3 ετών που δεν πέρασαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
Η προσφορά ισχύει από 12/7 έως 26/7/2017.
Για περισσότερες πληροφορίες επικονωνήστε με τη γραμματεία του σχολείου Δευτέρα-Παρασκευή 9.00-14.00.

RSS