Νηπιαγωγείο

 

Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά εργαζόμενα με το υλικό πνευματικής ανάπτυξης κατακτούν νέους τομείς γνώσεων (ανάγνωση – γραφή – αριθμητικές πράξεις κ.α.) Η εσωτερική ικανοποίηση για κάθε καινούργια κατάκτηση αποτελεί κίνητρο για μάθηση. Τα παιδιά ήδη έχουν μάθει να αγαπούν τη μάθηση και την εργασία.

Τέχνη στο μοντεσσοριανό σχολείο.

Η τέχνη, όπως η ζωγραφική ή η μουσική, είναι ένας τρόπος έκφρασης. Ευκαιρίες για την τέχνη πρέπει πάντα να δίνονται στο περιβάλλον της τάξης και όχι να είναι μια ειδική εκδήλωση. Όταν τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα τα υλικά της τέχνης, αισθάνονται χαρούμενα με τις δημιουργίες τους και ικανοποιημένα με τις ικανότητές τους.

Ο ενήλικας μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να προετοιμαστούν για την τέχνη έμμεσα, μέσω των ποικίλων δραστηριοτήτων της πρακτικής ζωής και την εξερεύνηση των αισθήσεων, και άμεσα, παρουσιάζοντας τα υλικά και τις τεχνικές προσεκτικά, και ενθαρρύνοντας τα χωρίς κριτική.