Παιδικός Σταθμός

 

Τμήματα προσχολικής ηλικίας (από 2 έως 5 ετών). Η προσέλευση των παιδιών αρχίζει από την ηλικία των δύο-τριών ετών. Το μοντεσσοριανό σχολείο είναι ένα σχολείο περιβάλλοντος γιατί προετοιμάζει το παιδί για τη ζωή και όχι για τη στείρα μάθηση. Η βασική του αρχή είναι η αυτοαγωγή. Το παιδί μέσω του υλικού πνευματικής ανάπτυξης ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙ, αυτενεργεί, παίζει και απορροφά γνώσεις χωρίς διδασκαλία, χωρίς πίεση, χωρίς επιβολή.'Ετσι ικανοποιεί τη δική του πνευματική ανάγκη και όχι τα ΄θέλω' που επιβάλλει ο δάσκαλος ή ο γονέας του. Η μέθοδος σέβεται τον προσωπικό ρυθμό του κάθε παιδιού ,δεν αξιολογεί άσκημα κανένα παιδί, ενθαρρύνει και επαινεί όλες τις προσπάθειες των παιδιών, μαθαίνει στα παιδιά να εργάζονται και να αγαπούν τη γνώση, η οποία δεν τους επιβάλλεται, να οργανώνονται και να αποκτούν εσωτερική πειθαρχία. Η συγκέντρωση και η ωριμότητα του κάθε παιδιού καθορίζουν και την πρόοδο του. Το υλικό καλύπτει ευρύ φάσμα γνώσεων: ασκήσεις πρακτικής ζωής, αισθήσεων, μουσική, αριθμητική, προανάγνωση, προγραφή, εικαστικά, ζωγραφική, δραματοποίηση τραγουδιών & ιστοριών, ασκήσεις κυκλοφοριακής αγωγής, βιωματικό πρόγραμμα σκάκι (από 4 ετών) ρυθμική, ενασχόληση με τα ζώα & τα φυτά του κήπου, ελεύθερο και ομαδικό παιχνίδι στον κήπο.

Εκπαιδευτικές παροχές:

  • υλικό MΟΝΤΕΣΣΟΡΙ
  • γραφική ύλη
  • μουσικοκινητική
  • θεατρική αγωγή
  • μηνιαία εξέταση από παιδίατρο
  • σχολή γονέων