Η Μοντεσσοριανή Αγωγή στην εφημερίδα Μακεδονία

Η Μοντεσσοριανή Αγωγή στην εφημερίδα Μακεδονία

Ευχαριστούμε θερμά την εφημερίδα Εφημερίδα Μακεδονία που μας τίμησε με το άρθρο της και την όμορφη παρουσίαση του σχολείου μας ? Διαβάστε το άρθρο ? https://bit.ly/3PkxrLe