ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Home / ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1982 ίδρυση

Η Μοντεσσοριανή Αγωγή ιδρύθηκε το 1982 από τη φιλόλογο, μοντεσσοριανή παιδαγωγό Χριστίνα Σαββοπούλου και το μαθηματικό Νικόλαο Γιάννο και αποτέλεσε ένα πρωτοποριακό βήμα στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς είναι το μοναδικό Μοντεσσοριανό σχολείο στη Θεσσαλονίκη και καλύπτει όλη τη νηπιακή και παιδική ηλικία: παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο και δημοτικό.

1985 έναρξη Νηπιαγωγείου

Η Μοντεσσοριανή Αγωγή ιδρύθηκε το 1982 από τη φιλόλογο, μοντεσσοριανή παιδαγωγό Χριστίνα Σαββοπούλου και το μαθηματικό Νικόλαο Γιάννο και αποτέλεσε ένα πρωτοποριακό βήμα στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς είναι το μοναδικό Μοντεσσοριανό σχολείο στη Θεσσαλονίκη και καλύπτει όλη τη νηπιακή και παιδική ηλικία: παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο και δημοτικό.

1993 μεταφορά στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Η Μοντεσσοριανή Αγωγή ιδρύθηκε το 1982 από τη φιλόλογο, μοντεσσοριανή παιδαγωγό Χριστίνα Σαββοπούλου και το μαθηματικό Νικόλαο Γιάννο και αποτέλεσε ένα πρωτοποριακό βήμα στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς είναι το μοναδικό Μοντεσσοριανό σχολείο στη Θεσσαλονίκη και καλύπτει όλη τη νηπιακή και παιδική ηλικία: παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο και δημοτικό.

1995 ίδρυση Δημοτικού

Η Μοντεσσοριανή Αγωγή ιδρύθηκε το 1982 από τη φιλόλογο, μοντεσσοριανή παιδαγωγό Χριστίνα Σαββοπούλου και το μαθηματικό Νικόλαο Γιάννο και αποτέλεσε ένα πρωτοποριακό βήμα στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς είναι το μοναδικό Μοντεσσοριανό σχολείο στη Θεσσαλονίκη και καλύπτει όλη τη νηπιακή και παιδική ηλικία: παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο και δημοτικό.

2012 έναρξη θερινών τμημάτων

Η Μοντεσσοριανή Αγωγή ιδρύθηκε το 1982 από τη φιλόλογο, μοντεσσοριανή παιδαγωγό Χριστίνα Σαββοπούλου και το μαθηματικό Νικόλαο Γιάννο και αποτέλεσε ένα πρωτοποριακό βήμα στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς είναι το μοναδικό Μοντεσσοριανό σχολείο στη Θεσσαλονίκη και καλύπτει όλη τη νηπιακή και παιδική ηλικία: παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο και δημοτικό.

2018 επέκταση ωραρίου

Η Μοντεσσοριανή Αγωγή ιδρύθηκε το 1982 από τη φιλόλογο, μοντεσσοριανή παιδαγωγό Χριστίνα Σαββοπούλου και το μαθηματικό Νικόλαο Γιάννο και αποτέλεσε ένα πρωτοποριακό βήμα στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς είναι το μοναδικό Μοντεσσοριανό σχολείο στη Θεσσαλονίκη και καλύπτει όλη τη νηπιακή και παιδική ηλικία: παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο και δημοτικό.

Περισσότερα απο 30 χρόνια εμπειρίας

0 Προσωπικό
0 Εγγεγραμμένοι μαθητές
0 χρόνια εμπειρίας