ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΑΓΩΓΗ

Home / ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΑΓΩΓΗ

Μοντεσσοριανή Μέθοδος

Τι είναι η Μοντεσσοριανή παιδαγωγική;

Το ιδιωτικό σχολείο Μοντεσσοριανή Αγωγή βρίσκεται σε μια καταπράσινη περιοχή της Θεσσαλονίκης

Περισσότερες Πληροφορίες

0 τμ ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
0 τμ κήπος
0 χρόνια εμπειρίας