ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Home / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Νηπιαγωγείο

Περισσότερα από 37 χρόνια εμπειρίας

0 τμ ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
0 τμ κήπος
0 χρόνια εμπειρίας

Εκπαιδευτικές παροχές

Υλικό MΟΝΤΕΣΣΟΡΙ

Γραφική Ύλη

Μουσικοκινητική

Θεατρική Αγωγή

Μηνιαία Εξέταση από Παιδίατρο

Σχολή Γονέων