ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Home / ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Παιδικός σταθμός – Πρώτα βήματα

Πουρνάρι Πυλαίας, Θεσσαλονίκη

Στον παιδικό σταθμό το παιδί κάνει τα πρώτα βήματά του στο σχολικό περιβάλλον. Ο χώρος, το περιβάλλον, τα υπόλοιπα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είναι ερεθίσματα τα οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί εύκολα ένα παιδί. Κύριο μέλημα μας είναι η εξοικείωση του παιδιού με το περιβάλλον, η καλλιέργεια της κοινωνικής συμπεριφοράς του και των δεξιοτήτων του. Το σχολείο μας εφαρμόζει την Μοντεσσοριανή μέθοδο κατά την οποία οι δεξιότητες αναπτύσσονται μέσω δραστηριοτήτων και του κατάλληλου Μοντεσσοριανού υλικού. Ο χώρος στον οποίο βρίσκεται ο παιδικός σταθμός, βοηθά στην ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον. Το Πουρνάρι Πυλαίας στην Θεσσαλονίκη είναι μια ήρεμη περιοχή, μέσα στο πράσινο και κοντά στο κέντρο της πόλης.

Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας

0 τμ ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
0 τμ κήπος
0 χρόνια εμπειρίας

Εκπαιδευτικές παροχές

Υλικό MΟΝΤΕΣΣΟΡΙ

Γραφική Ύλη

Μουσικοκινητική

Θεατρική Αγωγή

Μηνιαία Εξέταση από Παιδίατρο

Σχολή Γονέων