ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ (voucher)

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2023-2024

Μετά την έγκαιρη ανάρτηση της νέας ΚΥΑ (ΦΕΚ 3418Β/20.05.2023), σχετικής με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, προσχολικής ηλικίας (voucher, σχολικής χρονιάς 2023-2024), το σχολείο μας προσφέρει Έκπτωση 10% επί των αναλογούντων διδάκτρων του σχολείου.

Καταληκτική ημερομηνία έγκαιρης εγγραφής 31-05-2023.

Από τη Δ/νση του σχολείου ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΑΓΩΓΗ.