Υλικό Μοντεσσόρι

Home / Υλικό Μοντεσσόρι

Υλικό Μοντεσσόρι

Το υλικό πνευματικής ανάπτυξης Μοντεσσόρι στοχεύει στην κινητική, αισθητηριακή, μαθηματική, κοινωνική και στη γλωσσική εκπαίδευση του παιδιού.

Προκαλεί φυσικά το ενδιαφέρον του παιδιού, βοηθάει τη συγκέντρωσή του, δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να εντοπίσει μόνο του το λάθος,είναι υψηλής αισθητικής, δίνει τη ευκαιρία στο παιδί να δράσει και τέλος είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για την εκπαίδευση των παιδιών.

Κάθε υλικό υπάρχει μόνο μια φορά σε μια μοντεσσοριανή τάξη. Έτσι τα παιδιά αναπτύσσουν ηθικές αξίες όπως η υπομονή και ο σεβασμός προς τους άλλους και τους κανόνες της μικρής κοινωνίας της τάξης. Μαθαίνουν έννοιες όπως η συνεργασία, η αυτοπειθαρχία, η δικαιοσύνη και τονίζεται η ενσυναίσθηση και η συναισθηματική νοημοσύνη. Τα παιδιά μαθαίνουν να συμβιώνουν αρμονικά και να βρίσκουν τρόπους επίλυσης σε διάφορα προβλήματα και διαφωνίες που θα προκύψουν μεταξύ τους.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην αγωγή και όξυνση των αισθήσεων καθώς και στο αισθητηριακό μοντεσσοριανό υλικό που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στόχος είναι η ψυχική ανάπτυξη των παιδιών, η τελειοποίηση των αισθητηρίων οργάνων και η αντιμετώπιση προβλημάτων, που ενδεχομένως θα γίνουν αντιληπτά, η προσαρμογή στο περιβάλλον και η διάθεση για συναναστροφές.

Παράλληλα οι ασκήσεις πρακτικής ζωής βοηθούν το παιδί να προσαρμοστεί ομαλά στο περιβάλλον του σχολείου.

  • Ενισχύουν το συντονισμό της κίνησης.
  • Βοηθούν στην ανάπτυξη της ομιλίας και των σχέσεων (επικοινωνία) με τους άλλους.
  • Βοηθούν τη συγκέντρωση, την αισθητηριακή γνώση του περιβάλλοντος καθώς και τον εντοπισμό του προσωπικού ρυθμού του κάθε παιδιού.
  • Ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και την ανεξαρτησία του παιδιού από τη βούληση του ενήλικα.

Το παιδί αναπτύσσει την εσωτερική του ενότητα (βούληση-σκέψη-δράση).

Ο κύριος προμηθευτής του μοντεσσοριανού υλικού είναι ο ολλανδικός οίκος NIENHUIS, που επίσημα έχει εγκριθεί από την ΑΜΙ (Assosiation Montessori International) και αποτελεί την κορυφαία κατασκευάστρια εταιρία μοντεσσοριανού υλικού στον κόσμο. Παράλληλα στο εργαστήριο του σχολείου κατασκευάζεται υλικό μοντεσσοριανών προδιαγραφών για τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας (ιστορία, γεωγραφία, γλώσσα) για παιδιά σχολικής ηλικίας.

Περισσότερες Πληροφορίες

0 τμ ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
0 τμ κήπος
0 χρόνια εμπειρίας