ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Home / ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Λειτουργία

 • Όλα τα τμήματα του σχολείου είναι ολιγομελή με μέγιστο 18 παιδιά
 • Τα μαθήματα αρχίζουν αρχές Σεπτεμβρίου
 • Ωράριο λειτουργίας Δημοτικού: 08.30-14.00, από 11/9 έως 15/6
 • Ωράριο λειτουργίας Νηπιαγωγείου: 08.30-14.00,από 11/9 έως 15/6
 • Ωράριο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού: 07.30-14.00 ή 16:00, από 11/9 έως 30/6
 • Όλες οι μονάδες λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • Όλες οι μονάδες, εκτός του Παιδικού Σταθμού, παραμένουν κλειστές στις επίσημες αργίες όπως καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας
 • Οι μαθητές της προσχολικής ηλικίας που εγγράφονται για πρώτη φορά στο σχολείο ξεκινούν την περίοδο προσαρμογής από 2 έως 10 Σεπτεμβρίου, κατόπιν ενημέρωσης από τη διεύθυνση
 • Για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό λειτουργεί θερινό τμήμα δημιουργικής απασχόλησης από 17/6 έως 31/7

Διαδικασία Εγγραφής

 • Οι γονείς συμπληρώνουν την αίτηση εγγραφής και υπογράφουν τον κανονισμό στο σχολείο, εφόσον τον αποδεχτούν.
 • Οι γονείς υποβάλλουν το αντίτιμο της πρώτης δόσης-εγγραφής που ορίζει το σχολείο.
 • Η εξόφληση των διδάκτρων γίνεται σε έξι (6) δόσεις σύμφωνα με τον κανονισμό του σχολείου.
 • Οι δόσεις εξοφλούνται στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.
 • Στους γονείς που έχουν δυο παιδιά στο σχολείο, παρέχεται έκπτωση.
 • Με την εγγραφή στο σχολείο οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω:
  1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (Παιδικός Σταθμός)
  2. Πιστοποιητικό γέννησης ( ΝηπιαγωγείοΔημοτικό)
  3. Ιατρικές εξετάσεις (Οι μαθητές της Α’ Δημοτικού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου θα πρέπει να προσκομίσουν στο σχολείο Καρδιολογική,οδοντιατρική οφθαλμολογική εξέταση από ιατρό ή νοσοκομείο)
 • Στο ποσό των διδάκτρων συμπεριλαμβάνονται:
  • Μεταφορά με σχολικά λεωφορεία
  • Υλικό Μοντεσσόρι (από το εξωτερικό και ό ,τι αφορά την ελληνική πραγματικότητα).
  • Παιδίατρος (μηνιαία για τον παιδικό σταθμό)
  • Γραφική ύλη για τον παιδικό σταθμόνηπιαγωγείο.
 • Οι εγγραφές αρχίζουν το μήνα Μάρτιο μέχρι να συμπληρωθούν τα τμήματα στα οποία ο αριθμός των μαθητών είναι περιορισμένος.

Φόρμα Εγγραφής