Επίσκεψη του ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Home / Blog / Επίσκεψη του ΙΕΚ ΑΚΜΗ
Επίσκεψη του ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Επίσκεψη του ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Η διευθύντρια και μοντεσσοριανή παιδαγωγός του σχολείου μας Δανάη Γιάννου ενημέρωσε τις φοιτήτριες για την παιδαγωγική μοντεσσόρι στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Καλή σταδιοδρομία κορίτσια.